ANDRE TJENESTER

Andre tjenester vi kan tilby deg

 • Forhåndstiltredelser, overenskomster og tinglysninger
 • Forelegging av planer ihht konsesjoner fra NVE
 • Miljø, transport og anleggsplaner (NVE)
 • Myndigheter og tillatelser
  • NVE
  • Fylkesmann
  • Kommuner
  • Kulturminner (Fylkeskommune)
  • Statens Vegvesen
  • Kystverk
  • Arbeidstilsynet
  • BaneNor
 • Områdekartlegging av  areal, miljø-, økologi-, og friluftsverdier
 • Arbeidsvarsling (planlegging og systemer)
 • Systemer for kvalitetsstyring ISO 9001
 • Standard for miljøstyring ISO 14001
 • Arbeidsmiljø og helse ISO 45001
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, Internkontrollforskriften
 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, Arbeidsmiljøloven
 • Prosessbeskrivelser
 • Rutiner og systemer
 • Risikovurderinger
 • Handlingsplaner