INGENIØRTJENESTER & RÅDGIVNING

Rådgivende Ingeniør Bygg

 • Rådgivende Ingeniør Bygg
 • Beskrivelser og konkurransgrunnlag
 • Kontrakter
 • Byggeledelse
 • Tilstandsanalyser nivå 1
 • Byggherreombud
 • Uavhengig kontroll
 • Tiltaksplaner forurenset grunn

Nøkkelord:

 

 • Industribygg
 • Næringsbygg
 • Institusjonsbygg
 • Renovasjon/påbygg
 • Grøftesnitt kabelgrøfter, OPI, fellesføringer
 • Brukertilpasninger
 • Kvalitative-, og  kvantitative analyser
 • Scenariovurderinger