PROSJEKTLEDELSE & ADMINISTRASJON

Profesjonell Prosjektledelse Bygg & Anlegg

 • Tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov
 • Utførelse skjer etter avtalt rollebeskrivelse og ansvarsmatrise
 • Prosjektlederen  vil søke tett samhandling og integrering med byggherren
 • Prosjektlederen kan leies ut 100% og inngå direkte i oppdragsgivers prosjektorganisasjon

 

Vi har særlig erfaring på prosjektledelse innen drift, vedlikehold og nybygg av:

 

•       Lavspent og høyspent luftlinjer

•       Lavspent og høyspent kabelanlegg

•       Sjøkabelanlegg

•       Transformatorstasjoner

•       Annen eiendom

Nøkkelord:

 

 • Prosjektadministrasjon og organisering
 • Kalkyler
 • Anskaffelsesstrategi, gjennomføring konkurranser og kontrahering
 • Oppfølging av entreprenører. Kvalitet, fremdrift, fakturering, endringer og sluttforhandling
 • Teknisk underlag og oppfølging
 • Dokumenthåndtering, referat og rapportering
 • Håndtering av myndigheter, grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter
 • Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, ytre miljø
 • Beslutningsgrunnlag
 • Prosjektplan, fremdriftsplan, SHA-plan